• DOLAR
  3,0848
  % 0,4543
 • EURO
  3,3699
  % 0,7546
 • ALTIN
  125,7585
  % -0,4514
 • BIST
  79.398
  % -0,0445
Ygs Biyoloji Ders Notları; Canlıların Temel Bileşenleri

Ygs Biyoloji Ders Notları; Canlıların Temel Bileşenleri

gs biyoloji canlıların temel bileşenleri ders notları, Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri çıkmış sorular, Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri konu anlatımı içeriklerini sinavsistemleri.com ekibi tarafından sizin için hazırlanmış bu yazıda bulabilirsiniz. Canlıların temel bileşenleri konu anlatımı, konunun özümsenmesi için yeterli olacaktır. Ardından Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri sorularını çözebilecek duruma geleceksiniz. Ayrıca Ygs biyoloji canlıların […]

gs biyoloji canlıların temel bileşenleri ders notları, Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri çıkmış sorular, Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri konu anlatımı içeriklerini sinavsistemleri.com ekibi tarafından sizin için hazırlanmış bu yazıda bulabilirsiniz.

Canlıların temel bileşenleri konu anlatımı, konunun özümsenmesi için yeterli olacaktır. Ardından Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri sorularını çözebilecek duruma geleceksiniz.

Ayrıca Ygs biyoloji canlıların temel bileşenleri konu anlatımı videoları üzerinden tekrar yapmanız mümkündür.

Gerek canlı gerekse cansız varlıkların yapısını kimyasal maddeler oluşturur. Canlılık, bir organizmayı meydana getiren kimyasal maddelerin belirli bir düzen içinde bir araya gelerek belirti bir yapı oluşturması ile ortaya çıkar.

Cansız maddelerin en küçük birimine atom denir. Atomlar elementleri, elementler ise inorganik ve organik bileşikleri meydana getirir. Canlı yapısını oluşturan temel bileşenler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.

Canlıların temel bileşenleri iki gruba ayrılır. Bunlar;

 1. İnorganik Bileşikler
 • Su
 • Mineraller
 • Tuzlar
 • Asitler
 • Bazlar
 1. Organik Bileşikler
 • Karbonhidratlar
 • Yağlar
 • Proteinler
 • Enzimler
 • Vitaminler
 • Nükleik Asitler
 • ATP

İnorganik Bileşikler

Canlının kendi vücudunda sentezlemeyip dışarıdan hazır olarak aldığı bileşiklere inorganik bileşikler denir. Organizmada yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar. Hücrede enerji elde etmek amacıyla kullanılmazlar.

Su

Su, canlıların temel bileşenlerinden biridir. Canlı vücudunun büyük bir kısmını su oluşturur. Su miktarı her canlıda farklıdır; hatta bir organizmanın farklı organlarında da farklılık gösterir.

Organizmanın su içeriği organizmanın yaşı ve metabolik etkinliği ile ilgilidir. Örneğin embriyoda su miktarı en fazladır. Ergin ve yaşlı bireylerde derece derece azalır.

Suyun canlılar için bazı önemli görevleri şunlardır:

 • Kimyasal tepkimelerde rol alan önemli bir çözücüdür.
 • Besinlerin sindirimi su yardımı ile olur.
 • Maddelerin vücutta Kaşınmasında taşıyıcı ortam olarak görev yapar.
 • Metabolizma sonucu oluşan birçok zararlı artığın seyreltilmesinde ve atılmasında görev alır.
 • Terleme yoluyla vücuttan ısı kaybına neden olduğu için vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur.

Mineraller

Metabolizmanın sürdürülebilmesi ve sağlıklı yaşam için minerallere ihtilaç vardır. Organizmada daima mevcut olan biyolojik elementler: Karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve fosfordur. Organizmada genellikle mevcut olan; fakat bazı hallerde bulunmayabilen biyoelementler: Magnezyum, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir ve klordur. Organizmada çok az miktarda bulunan biyoelementler: Bakır, manganez, iyot, brom, lityum, alüminyum, çinko, krom ve kobalt gibi eser elementlerdir. Bu elementler çok az miktarda bulunmalarına rağmen gördükleri fonksiyon bakımından oldukça önemlidir.

Yukarıda belirtilen elementlerin normal metabolizmada önemli görevleri olup sitoplazmadaki aktiviteyi, osmotik basıncı, asit-baz dengesini ve birçok enzimin aktivasyonunu sağlarlar. Ayrıca vitaminlerin yapısına katılırlar. Mineraller, kas kasılmasında ve sinirlerde uyartının iletilmesinde de önemli rol oynarlar.

Kalsiyum ve Fosfor:

Vücuttan fazla bulunan minerallerdir. Genellikle kalsiyum ve fosfor bileşikler olarak bulunurlar, i Kalsiyum ve fosfor, kemiklerin ve dişlerin yapısında yer alır ve bu kısımlarda sertleşmeye neden olurlar. Ayrıca kalsiyum kanın pıhtılaşmasında, kaş ve sinirlerin çalışmasında görev alır. Besinlerle Vücuda alınan kalsiyum ince bağırsaklardan emilir. Kalsiyumun emilmesinde D vitamini kolaylaştırıcı bir görev üstlenir. Yani vücuda fazla miktarda kalsiyum alındığında D vitamini yetersiz olursa, kalsiyum emilimi tam olarak gerçekleşmez. Gelişme çağında olan bireylerde, kalsiyum ve D vitamini yetersizliğine bağlı olarak raşitizm denilen hastalık ortaya çıkar. Yetişkin bireylerde ise, vücudun fazla kalsiyum kaybetmesi osteomalazi denilen kemik yumuşamasına (kemik erimesi) neden olur. Vücuttaki bütün hücrelerin fosfora ihtiyacı vardır. Fosfor kalsiyumla birlikte kemiklerin ve dişlerin yapısına katıldığı gibi aynı zamanda nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, ATP’nin, kreatinfosfatın ve bazı proteinlerin yapısına da katılır.

Sodyum ve Potasyum:

En fazla klorür. Az miktarlarda da sülfat ve karbonat bileşikleri halinde bulunurlar. Sodyum daha çok vücut sıvılarında, potasyum ise kas dokularında hücre içinde ve kan plazmasında bulunur. Sodyum daha çok suyun tutulmasında, potasyum ise suyun atılmasında görev alır. Ayrıca bu mineraller hücre içi ve dışı sıvıların asit-baz dengesinin sağlanması, sinir ve kasların çalışması için de gereklidir.

Demir:

Vücuttaki demir miktarının tümü 4-6 gram kadardır. Bu miktarın %75’i hemoglobin ve kas hücrelerinde yer alan miyoglobinin yapısında bulunur. Geri kalan miktar ise inorganik demir halinde karaciğerde, dalakta ve kırmızı kemik iliğinde depolanmıştır. Yeni doğan çocuklar demiri, sütün demirce fakir olmasından dolayı, depo edilmiş kemik iliğinden veya dalaklarından alırlar.

Besinlerdeki demir, midenin ve bağırsakların ilk kısımlarında serbest hale geçer ve iki değerlikli demire indirgenir. Bu değişime C vitamini (askorbik asit) aracılık eder. Demir, apoferin isimli bir proteinle birleşerek ferritini yapar ve bu şekilde emilir. Demirin büyük bir kısmı dışkıyla, az bir kısmı da idrarla dışarı atılır. Kadınlarda adet görmeden dolayı demir gereksinimi daha fazladır. Vücuda yeteri kadar demir alınmaması ya da vücuttan atılan demir miktarının alınandan fazla olması durumunda demir eksikliği ortaya çıkar. Demir eksikliğinde, hemoglobin yapılamaz ve buna bağlı olarak kansızlık (anemi) görülür. En çok demir içeren besinler; et, karaciğer, böbrek, yumurta, pekmez, kuru meyveler ile yeşil yapraklı sebzelerdir.

İyot:

Tiroit bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılır. Bu nedenle en çok tiroit bezinde bulunur. Eksikliğinde guatr hastalığı ortaya çıkar. İyot, deniz ürünlerinde ve iyotlu topraklarda yetişen bitkilerin yapısında bulunur.

Flor: Diş çürümelerinin Önlenmesinde rol oynar.

Bakır ve Çinko: Çeşitli enzimlerin yapısına katılır. Yiyeceklerde bulunan ve mineral olarak adlandırılan elementler genellikle bileşikler (tuz) halinde bulunur.

Yeterli mineral içermeyen besin maddeleri ile beslenilirse, vücuttan tuz atılması devam edeceğinden kas krampı gibi bozukluklar görülür. Fırın, kazan dairesi gibi yerlerde çalışanlar ya da sıcak ülkelerde yaşayanlar daha fazla terledikleri için ve bu yolla su ve tuz kaybettikleri için dışarıdan daha fazla tuz almalıdırlar.

Asit, Baz ve Tuzlar

Tuzlar, asitler ve bazlar su içinde çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılır. Bu şekilde suyun elektriği iletir duruma gelmesini sağlayan elementlere elektrolitler denir. Bu elektrolitlerden negatif yüklü olanlara anyon pozitif yüklü olanlara ise katyon denir.

Asitler: Su içerisinde çözündüğünde hidrojen iyonu (H+) veren bütün bileşiklere asit denir. Asitler, mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür. Tatları ekşidir. Yapılarında karbon atomu içeren asitlerin çoğu organik asittir. (Laktik asit, sitrik asit gibi) HCI ise inorganik asitlere örnek verilebilir.

Bazlar: Suda çözündüklerinde ortama hidroksil (OH-) iyonu veren bileşiklere baz denir. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Yapılarında genellikle karbon, azot bulunduran bazlara organik bazlar denir, örneğin metilamin (CH3NH2)

Organik bazlara; sodyum hidroksit (NaOH), potasyum hidroksit (KOH+) gibi bazlar ise inorganik bazlara örnek verilebilir.

Tuzlar: Asitlerle bazlar karıştırdığında asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir. Bu birleşme sırasında bir molekül su açığa çıkar ve tuz meydana gelir.

NaOH + HCI = NaCl + H20

Hücrede ve hücreler arası sıvıda çeşitli tuzlar bulunur. Bunlardan en önemlileri sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarıdır. Tuzlar sıvı ortamda anyon ve katyonlara ayrılır. Hücre ve hücreler arasındaki anyona Cr, OH- örnek verilebilir. Katyonlara ise Na+, Ca+, K* örnek verilebilir. Bunlar hücrede asit-baz dengesinin korunmasında ve ozmotik basıncın ayarlanmasında önemlidir. Çeşitli iyonların hücre içi ve hücreler arası sıvılardaki konsantrasyonları farklıdır. Genellikle Na+, Cl–, Ca++ iyonları hücre içinde düşük konsantrasyonlarda, hücreler arası sıvılarda ise yüksek konsantrasyonlarda bulunurken buna karşın K+, Mg++ ve P iyonları hücre içinde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

Asit – Baz Dengesi

Ortamın hidrojenin iyonu yoğunluğunun negatif logaritması asitliğin ve bazlığın derecesini verir. Bir çözeltide H+ iyonu arttıkça ortam asidiktir ve pH 0 ile 7 arasında bir değeri gösterir. OH- iyonu arttıkça ortam baziktir ve pH 7 ile 14 arasında bir değeri gösterir. H+ ve OH- iyonları çözeltide eşit miktarda ise ortam nötrdür ve pH 7’dir.

pH değeri organizma için oldukça önemlidir. Çünkü biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için pH değerinin belirli bir düzeyde tutulması gerekir. pH değerinde meydana gelecek değişiklik tepkimeleri olumsuz etkiler.

Organik Bileşikler

Canlı vücudunda sentezlenen ve canlılar tarafından yapı hammaddesi ve enerji kaynağı olarak kullanıldığı gibi düzenleyici olarak da iş gören, yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunan bileşiklere organik bileşikler denir. Organik bileşikler karbon bileşikleri olarak da isimlendirilir.

Canlılarda; büyüme, üreme, yenileme, enerji elde etme ve metabolik faaliyetleri düzenlemede kullanılan en önemli organik bileşikler şunlardır:

 1. Karbonhidratlar
 2. Yağlar {lipitler)
 3. Proteinler
 4. Vitaminler
 5. Nükleik asitler
 6. Enzimler
 7. ATP

Bu organik bileşiklerden, karbonhidrat, yağ ve protein moleküllerinin canlılarda yapıya katılma ve enerji sağlama gibi iki temel görevi vardır. Bu organik moleküllerin hücrelerde enerji hammaddesi olarak kullanım sırası:

Karbonhidratlar – Yağlar – Proteinler şeklinde olurken canlılarda yapı maddesi olarak önem sırasına göre;

Proteinler – Yağlar – Karbonhidratlar

şeklinde sıralanırlar.

Ayrıca bu organik bileşiklerin birer gramından, hücrelerdeki oksidasyon tepkimeleri

sonucunda elde edilen enerji miktarı çoktan aza doğru şöyle sıralanır:

Yağlar – Proteinler – Karbonhidratlar

(1 g. Yağ: 9,5 K. kalori, 1 g. Protein: 5,7 K. kalori, 1 g Karbonhidrat: 4.2 K. kalori)

Uzun süreli açlık hallerinde, ilk önce depo karbonhidratlar, yağlar, eşeysel organ proteinleri, kas proteinleri ve en son sinirsel hücre proteinleri yakılarak enerji elde edilmeye çalışılır.

Karbonhidratlar

Şekerleri ve seker türevlerini kapsayan karbonhidratlar yapısal olarak karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşur. Genel formülleri (CH2o)n şeklinde ifade edilir.

Karbonhidratların hücredeki asıl görevleri enerji kaynağı olarak kullanılmaktır. Bitki hücrelerinin büyük çoğunluğunda hücre çeperi yapısına katılır ve destek ödevi görür. Bazıları nükleik asitlerin yapı birimlerini oluşturur. Kimyasal olarak protein ve yağlara bağlanabilir ya da serbest olarak bulunabilir. Özellikle protein ve yağlara bağlı olarak bulunan karbonhidratlar hücre zarının yapısına katılırlar. Molekül yapılarına göre üç

gruba ayrılır: Monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler.

 1. Monosakkaritler

Basit şekerler de denilen bu karbonhidratlar (CH20)n genel formülü ile gösterilir. Su ile daha küçük birimlere hidroliz edilemezler. Sindirime uğramadan doğrudan kana geçerler. Suda çözünür ve tatlıdırlar. İçerdikleri karbon atomu sayısına göre isimlendirilirler.

Triozlar: Üç karbonlu monosakkaritlerdir. Özellikle, glikoliz ve fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında ara ürün olarak oluşurlar. Örneğin, gliseraldehit gibi.

Pentozlar: Beş karbonlu monosakkaritlerdir. DNA, RNA ve ATP gibi moleküllerin yapısına katılır. Örneğin Riboz RNA’nın yapısına, Deoksiriboz ise DNA’nın yapısına

katılan beş karbonlu şekerlerdir. Aralarındaki tek fark deoksiriboz şekerinde bir

oksijen atomunun eksikliğidir. Pentozlar hücrede enerji verici olarak kullanılmaz.

Heksozlar: Altı karbonlu monosakkaritlerdir. En önemli olanları, glikoz, fruktoz ve galaktoz’dur. Bu monosakaritler aynı sayıda C, H, O atomu içerir. Kapalı formülleri C6H12O6 şeklindedir. Ancak açık formülleri farklıdır. Bu nedenle glikoz, fruktoz

ve galaktoz birbirinin izomeridir.

Glikoz: üzüm şekeri olarak adlandırılan bu monosakkarit tüm canlı hücrelerde enerji elde etmek amacıyla solunumda kullanılır.

Bitkiler tarafından fotosentez mekanizması ile sentezlenir. İnsan kanında ölçülebilen tek karbonhidrattır. Bu nedenle kan şekeri olarak da isimlendirilir.

Normal bir insanın 100 mit kanında 90-100 mg glikoz bulunur. Besinlerle alınan galaktoz ve fruktoz kana geçiş sırasında karaciğer tarafından glikoza dönüştürülür. Glikoz osmotik yönden de önemlidir, hücrede fazla olması hücrenin su almasını sağlar. Ayrıca beyin hücrelerinde enerji elde etmek amacıyla yalnız glikoz kullanılır.

Fruktoz: Bitkilerde fotosentezle üretilen glikozun bir kısmı fruktoza dönüştürülerek elde edilir. Bitkilerde özellikle meyvelerde, balda ve çay şekerinin yapısında bulunur. Meyve şekeri olarak da isimlendirilen fruktoz en tatlı şekerdir.

Galaktoz: Hayvanlardaki süt şekerinin yapısına katılan bir monosakkarittir.

Uyarı:

Sadece karbon, oksijen ve Hidrojen içeren sıradan monosakkaritlere ek olarak, diğer bazı elementleri içeren monosakkarit türevleri de vardır. Örneğin bazıları karbon atomlarından birine bağlı bir fosfat grubuna sahipken bazıları da bir azot ile iki hidrojenden oluşan NH2(amino) grubuna sahiptir. Azot içeren monosakkaritlerden oluşan büyük moleküllü, karbonhidratlara mukopolisakkaritler denir. Bunlar çok sayıda glikozamin moleküllerinden oluşur.

 1. Disakkaritler

İki monosakkaritin aralarında glikozit bağı kurarak ve bir molekül su açığa çıkararak oluşturdukları karbonhidratlardır. Bu sentez sırasında birleşen molekül sayısının bir eksiği (n—1) kadar su ve bağ oluşur. Olay dehidrasyon reaksiyonu olarak isimlendirilir.

Monosakkarit + Monosakkarit (Dehidrasyon) = (Hidroliz) Disakkarit + Su

C6H12O6 + C6H12O6 (Dehidrasyon) = (Hidroliz) C12H22O11 + H2O 

Canlılarda en çok bulunan disakkaritler maltoz, sakkaroz (sukroz) ve laktozdur. Bunlar monosakkaritlere göre daha az tatlıdır. Maltoz ve sukroz bitkilerde sentezlenirken, laktozun sentezi hayvanlarda gerçekleşir.

Glikoz + Glikoz = Maltoz + H20

Glikoz + Fruktoz = Sakkaroz + H20

Glikoz + Galaktoz = Laktoz + H20

Uyarı:

Çok sayıda aynı ya da benzer monomerin birleşmesi ile meydana gelen makromoleküllere polimer denir. Örneğin, proteinler, karbonhidratlar ve nükleik asitler polemerik moleküllerdir.

 1. Polisakkaritler

Çok sayıda monosakkaritin aralarında glikozit bağları kurarak ve n—1 molekül su açığa çıkararak oluşturduktan şekerlerdir. Bütün polisakkaritlerin temel yapı birimi glikozdur.

N(C6H12o6) (Dehidrasyon) = (Hidroliz) (C6H10O5)n + (n-1)H20

Glikoz moleküllerinin birbirine farklı şekillerde bağlanması ile farklı polisakkaritler oluşur.

Canlılarda bulunan en önemli polisakkaritler nişasta, selüloz ve glikojendir. Polisakkaritler iki grupta incelenir.

 1. Depo Polisakkaritler

Nişasta

Bitkilerde, fotosentezle sentezlenen çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyon reaksiyonuyla birleşmesi ile meydana gelen bir polisakkarittir. Nişasta sadece bitki hücrelerinde depo edilen bir polisakkartttir. Özellikle buğday, mısır, patates, bakla, fındık ve fıstık gibi besin maddelerinde bol bulunur. Suda çözünmez. Bitkilerde amiloz (dalsız) ve amilopektin (dallı) denilen iki tip nişasta bulunur. (Amilopektin suda çözünebilir)

Otobur hayvanlar ve insanlar besinlerle aldıkları nişastayı sindirim sisteminde hidroliz olayı ile glikoz birimlerine yıkarak kana geçebilecek duruma getirirler. Besinlerde nişastanın varlığı lügol ve iyot çözeltisi ile anlaşılır. Nişasta içeren besine iyot çözeltisi damlatıldığında, besin mor renk alır.

Glikojen

Hayvanlardaki temel karbonhidrat ve depo maddesidir. Hayvan nişastası olarak da isimlendirilir. Glikojen molekülü nişastaya benzer bir yapı gösterir. Ancak glikojen molekülünde zincirler daha ge- niş dallanmalar gösterir. Suda çözünür. Glikojen, omurgalı hayvanlarda karaciğer ve kas hücrelerinde depolanan bir polisakkarit olmasına rağmen bazı ilkel yapılı canlılarda (bakteriler ve mantarlar gibi) bu şeklî ile –  depolanabilir. Karaciğerde depolanan glikojen gerektiğinde glikoza dönüştürülerek kana verilir ve kan şekerinin ayarlanması sağlanır.

 1. Yapısal Polisakkaritler

Selüloz

Selüloz da nişasta gibi bir glikoz polimeridir. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır. Bu nedenle bitkiler tarafından ana destele maddesi olarak kullanılır ve suda çözünmez. Nişastayı oluşturan glikoz molekülleri dallanma yaparak birbirine bağlanmışken selülozu oluşturan glikoz zincirleri dallanma göstermeden düz zincirler halinde uzanır.

Omurgalı hayvanların sindirim sistemi, selülozu

sindirecek enzimlere sahip değildir. Bu nedenle besinlerle alınan selüloz sindirilmeden vücuttan atılır. Ancak otçul canlıların bağırsaklarında yaşayan simbiyont bakteriler, bazı protozoa türleri ve odun yiyen bazı böcek türleri salgıladıkları selüloz enzimi ile selülozu glikoza dönüştürebilir.

Kitin

Selüloz benzeri bir polisakkarit olup suda çözünmez. Yapısında bulunan monomerler azot içerir. (Glikozamin). Kitin eklembacaklıların (böcekler ve kabuklular) vücudunu örten kabuğun yapısına katılarak destek ödevi görür. Yani kitin de selüloz gibi yapısal bir karbonhidrattır.

Canlılarda bulunan diğer bir polisakkarit çeşidi ise mukopolisakkaritlerdir. Bunlar, amino-şeker, sülfirik asit veya fosforik asit İçerir.

Bu polimerler hücrenin moleküler organizasyonunda ve özellikle hücreler arası maddeler olarak önemlidir. Mukopolisakkaritler serbest olarak bulunabildikleri gibi proteinlerle de bileşik yapabilir. Bu karmaşık yapıdaki polisakkaritler arasında, kanın pıhtılaşmasını önleyen heparin, korneada bulunan korneada sülfat, deri ve diğer hayvan dokularında bulunan hiyaluronik asit sayılabilir.

Yağlar (Lipitler)

Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini bulunduran organik bileşiklerdir. Bazılarının yapısında C, H. O elementlerinden başka azot ve fosforda bulunabilir. Yapılarındaki oksijen oranı diğer organik bileşiklere göre oldukça azdır.

Suda çözünmezler, ancak alkol, eter, kloroform, aseton ve benzen gibi organik çözücülerde çözünebilir. Bu nedenle yağların sindirimi oldukça uzun zaman alır.

Yağlar diğer organik bileşiklere (karbonhidrat, protein) göre daha fazla hidrojen atomu kapsadıktan İçin on yüksek enerji veren organik bileşiklerdir.

Ancak;

 • Vücutta depolanması
 • Yanmaları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyulması
 • Yıkımlarının uzun zaman alması

gibi nedenlerden dolayı karbonhidratlardan sonra; yani ikinci sırada enerjiye dönüştürülebilirler.

Yağları Canlılar İçin Önemleri

 • Çeşitli moleküllerle bileşik oluşturarak hücredeki zarların yapısına katılır.
 • Yedek besin deposu olarak görev yapar.
 • Enerji elde edilmesinde (oksidasyonda) kullanılır.
 • Soğuk iklimlerde yaşamaya uyum sağlamış hayvanlarda deri altında depolandıkları için vücuttan ısı kaybını önler.
 • Vücudu mekanik etkilere karşı korur.
 • Hafif oldukları için özellikle kuşlarda vücudun hafifleşmesini sağlar ve uçmayı kolaylaştırır.
 • Oksijenli solunumda, enerji elde etmek amacıyla parçalandıklarında bol miktarda metabolik su açığa çıkar. Bu nedenle yağlar özellikle göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar ve çölde yaşayan hayvanlarda vücudun su ihtiyacını karşılar.
 • Yağlar, yağda çözünen vitaminlerin (A,D,E,K) bağırsaklardan emilmesini kolaylaştırır.

Yağ molekülleri gliserol, yağ asitleri ve başka bazı bileşikler içerebilir.

Gliserol: Bu moleküle bazen gliserin de denir. Her biri bir hidroksil (OH) grubu taşıyan üç karbon atomlu bir iskelete sahiptir. Tanımsal olarak tüm alkoller en az bir —CH2OH grubu taşıdığından gliserol de bir alkoldür.

Gliserolün karbonlarına bağlanan moleküllerin türüne göre çeşitli yağ molekülleri elde edilir. Gliserolün karbon atomlarına yağ asitleri, fosfat grupları ya da glikoz molekülleri bağlanabilir.

Yağ Asitleri: Yağ asitleri uzun bir karbon atomu zincirinden oluşmuştur. Zincirin bir ucunda karboksil (—COOH) grubu bulunur. Diğer karbon atomlarına hidrojenler bağlanmıştır. Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki gruptur. Doymuş yağ asitlerinde, karbon atomlarının hepsi hidrojenlerle doldurulmuştur. Yapısında doymuş yağ asitleri bulunan yağlar oda sıcaklığında katı halde bulunur. Hayvansal kaynaklı yağlardan tereyağı ve iç yağı doymuş yağ asidi içerir. Doymuş yağ asitlerine örnek olarak, bütirik asit ve palmitik asit verilebilir. Eğer yağ asitlerini oluşturan karbon atomları arasında bir veya daha fazla çift bağ varsa; yani karbon atomları hidrojenle tam doyurulmamışsa bu tip yağ asitlerine doymamış yağ asitten denir. Bu tip yağ asitlerine oleik asit ve linoleik asit örnek verilebilir. Doymamış yağ asitlerini içeren yağlar, oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Pamuk yağı, soya yağı, mısır yağı. fıstık yağı gibi bitkisel yağlar bu tip doymamış yağlara örnek verilebilir.

Bitkilerden elde edilen yağlardaki doymamış yağ asitleri, hidrojenle doyurularak margarinler elde edilir.

Yağların Gruplandırılması

Yağlar basit ve bileşik yağlar olmak üzere iki gruba ayrılır Basit yağlar canlılarda genellikle depo olarak ve enerji elde etmede kullanılırken, bileşik yağlar daha çok hücredeki zarların yapısına katılırlar.

 1. Basit Yağlar

Doğada en çok bulunan lipit sınıfını oluşturur. Bunlara trigliseritler veya nötral yağlar da denir Trigliseritter üç molekül yağ asidi ve bir molekül gliserolün aralarında ester bağlan kurarak birleşmesinden oluşur. Bu olay aynı zamanda esterleşme olarak da isimlendirilir. Bir molekül basit yağ sentezlenirken üç ester bağı kurulur ve üç molekül

su açığa çıkar.

Basit yağlar sentezlenirken, gliserolün üç alkol grubuna da yağ asitleri bağlanır. Bu alkol gruplarına bağlanan yağ asitleri aynı olabileceği gibi, karbon sayıları farklı yağ asitleri de olabilir.

Nötral yağlar insan, hayvan ve bitkilerde başlıca depo yağlarını oluşturur. Doymuş ve doymamış yağlarla mumlar bu gruba girer. Mumlar, uzun zincirli bir alkol (gliserolden daha büyük) ile bir yağ asidinin oluşturduğu esterlerdir. Balmumu ve yapraklar üzerindeki kutikul mumları bunlara örnek verilebilir.

 1. Bileşik Yağlar

Yapılarında gliserol ve yağ asitlerinden başka azot, fosfat, glikoz gibi maddeler bulunur. Bileşik yağlara örnek olarak fosfolipit ve glikolipitler verilebilir.

 • Fosfolipitler: Yapılarında gliserol, İki molekül yağ asidi ve azotlu bir fosfat grubu bulunur. Bunlar proteinlerle birlikte hücre zarının yapısına katılırlar.
 • Glikolipitler: Bu grupta yer alan lipitler karbon- hidrat ve azot içerir. Yapılarında gliserol ve fosfat yoktur. Yapılarında daha çok yağ asitleri ve galaktoz bulunmasına rağmen bazılarının yapısında glikoz yer alır. Bu tip yağlar genellikle sinir hücrelerinde bulunan miyelinin yapısında bulunmasına rağmen az da olsa diğer hücrelerin zar yapılarında da bulunur.
 • Lipoproteinler: Bunlar plazma proteinleri veya
  diğer proteinlerle bağlı olan lipitlerdir.
 1. Steroidler

Çözünürlük özellikleri katı yağlar, sıvı yağlar ve fosfolipitlere benzer olduğu için yaygın olarak lipitler içinde sınıflandırılsalar bile, anlatılan diğer lipitlerden yapısal olarak belirgin bir farklılık gösterirler. Bunlar yağ asitleri ile bir alkolün bağlanmasını temel almazlar. Bunun yerine karbon atomlarının birbirine bağlanarak oluşturduğu dört halkadan ve halkalara bağlı çeşitli yan gruplardan oluşan karmaşık moleküllerdir.

Steroidler canlıda çok düşük miktarlarda bulunsalar bile büyük rol oynar. Steroid yapıdaki maddelere örnek olarak erkek ve dişi eşey hormonları, kolesterol, D vitamini, böbrek üstü bezinin korteks hormonları (aldesteron) ve safra tuzları verilebilir.

Kolesterol hayvansal hücrelerde zarın yapısına katılır. Bitkisel dokularda bulunmaz. Omurgalılarda besinlerle alınan veya organizmada sentezlenen kolesterol, bazı steroid yapılara dönüştürülebilir. Bunlardan biri safra tuzlandır. Safra tuzlan İnce bağırsaklarda yağların sindiriminde ve emiliminde görev alır.

Proteinler

Proteinler, hücrenin yapısında yer alan en önemli organik bileşiklerdendir. Canlılık olaylarının sürdürülebilmesi için kesinlikle gereklidir. Hücrelerde yapı malzemesi olarak ve metabolizma faaliyetlerinin sürdürülmesinde görev alırlar. Uzun süren açlık durumları hariç öncelikte enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. Büyük moleküllü olan bu bileşikler, hücre zarının yapısını, hücrede bulunan organellerin yapısını, sitoplazmanın bileşiminde enzimlerin, antikorların ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar gibi maddelerin esas yapısını oluşturur. Proteinler, büyüme, gelişme sırasında ve zarar gören kısımların yenilenmesinde Önemli görevler üstlenir.

Bu nedenle canlıda protein yetersizliğinde;

 • Yaralanan kısımların geç onarımı
 • Alyuvar yapımında aksama
 • Savunma sisteminde zayıflama
 • Kandaki protein miktarının azalmasına bağlı ödem oluşumu gibi anormallikler görülebilir.

Proteinler, diğer organik bileşiklerden farklı olarak karbon, hidrojen ve oksijenin yanında daima azot elementi kapsar. Bazı proteinlerin yapısında kükürt ve fosfor da bulunabilir. Bu elementler birleşerek proteinlerin yapı taşlarını oluşturur. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Bir amino asidin yapısında bir amino grubu (NH2), bir karboksil grubu (-COOH) ve R ile gösterilen bir yan grup bulunur.

Amino asitlerin yapısına katılan amino (NH2) grubu bazik, karboksil (—COOH) grubu ise asit özellik gösterdiğinden amino asitler amfoter Özellik gösterir. Amino asitlerin yapısında yer alan ve R ile gösterilen radikal (değişken) grup her amino asit çeşidinde farklılık gösterir. R grubunun farklı olması amino asitlerin çeşitliliğini sağlar.

Amino asitler birbirleri ile önce gelen amino asitin karboksil grubu, kendinden sonra gelen amino asidin amino grubuna bir molekül su çıkacak şekilde bağlanır. İki amino asit arasında bu şekilde kurulan bağa peptit bağı denir. Peptit bağı İle birbirine bağlı amino asitlerden meydana gelmiş maddelere peptit adı verilir. Bir peptit bağı İçerenlere dipeptit, iki peptit bağı içerenlere ise tripeptitler denir. Çok sayıda amino asidin birleşmesi ile oluşan yapıya ise polipeptit denir.

Doğada protein sentezinde görev alan 20 çeşit amino asit bulunur. Hücrede bulunan bu 20 çeşit amino asitten sekiz tanesi insan vücudu tarafından sentezlenemez. Bunlar besinlerle dışarıdan hazır olarak alınır. İnsan vücudu tarafından sentezlenemeyen amino asitlere esansiyel amino asitler ya da temel amino asitler denir. Bitkiler bütün amino asitleri sentezleyebilir

Tersiyer yapıdaki proteinler, polipeptit zincirinin yumak şeklinde katlanma, kıvrılma ve bükülmesi ile oluşur. Proteinlerin kuaterner yapısı ise eşit veya farklı boylardaki iki ya da daha fazla polipeptit zinciri tarafından oluşturulur. Proteinlerin fonksiyonel olanları sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıda olanlardır.

Proteinlerin özellikleri; içerdikleri amino asitlerinin sayısına, çeşidine ve amino asitlerin polipeptit zincirinde sıralanışlarına bağlıdır. 20 çeşit amino asidi protein sentezi sırasında farklı sıralamalarla çok çeşitli proteinler oluşturulur. Amino asitlerin sıralanışındaki farklar nedeni ile her canlı organizma türü için özel olan protein tipleri oluşturulur. Yani bir türün proteini diğerine uygunluk sağlamaz. Bu nedenle gerektiğinde bir türden diğerine aktarışlarında problemlerle karşılaşılır.

Proteinlerin yapısında bulunan amino asitlerin sıralanışı kalıtsal olarak DNA tarafından belirlenir. Yani protein sentezi genetik şifreye göre yapılır. Eğer DNA molekülünde kalıtsal bir bozukluk oluşursa, hücrede fonksiyonunu tam yapamayan protein molekülleri ortaya çıkar.

Isıtma, yüksek basınç ve asit gibi etkenler proteinlerin zincir yapısını bozar. Bu olaya denatürasyon denir. Bu olaya örnek olarak yumurtanın yağda pişirilmesini verebiliriz. Eğer proteinlere etki hafif ise normal koşullara dönüşte yapı eski haline dönebilir. Bu dönüşüme renatürasyon denir.

Proteinler; primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıda olabilir. Fonksiyonel olmayan primer yapı, amino asitlerin birbirine bağlanması ile oluşan düz bir polipeptit zincirinden oluşur. Primer yapıdaki proteinler, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılara katılır.

Proteinlerin sekonder yapısı, uzun polipeptit zincirinin heliks (sarmal) şekilde kıvrılması ile oluşur. Sekonder yapıdaki proteinler aktin, miyozin, fibrinojen, keratin gibi proteinlerin yapasına katılır.

Proteinler hidroliz edildiklerinde pepton, polipeptit, dipeptit ve amino asitlere ayrılırlar.

Proteinler yapılarına ve şekillerine göre sınıflandırılır. Yapılarına göre basit ve bileşik olmak üzere iki gruba ayrılır.

 1. Basit Proteinler: Hidroliz edildiklerinde yalnız amino asillere ayrılır. Bu gruba giren proteinler albuminler, globulinler, histonlar ve protaminlerdir.
 2. Bileşik Proteinler: Bileşik proteinler basit proteinlerin prostetik grup adı verilen başka bir madde ile birleşmesi sonucu oluşur. Hidroliz edildiklerinde amino asitler ile amino asit olmayan maddelere ayrılır. Bileşik proteinler arasında nukleoproteinler, mukoproteinler (glikoprotemler), fosfoproteinler, metaloproteinler ve lipoproteinler sayılabilir.

Şekillerine göre ise proteinler, lifsel ve küresel olarak iki gruba ayrılır.

 • Lifsel Proteinler: Uzun. zincir şeklinde proteinler olup, sağlam, mekanik etkilere, çekilme ve gerilmelere dayanıklı, elastik özelliğe sahip proteinlerdir. Deri, kas ve hücre zan yapısına katılırlar.
 • Küresel (Globular) Proteinler: Proteinlerin çoğu küresel tiptedir. Hücrenin sıvı kısmında bulunur. Suda çözünür. Metabolizma olaylarında görev aldıkları için enzim ve hormonların yapısını oluşturur.

Vitaminler

Genel olarak basit organik bileşiklerdir ve alınan besinlerin arasında belirli oranlarda bulunması gereklidir. Tüm canlılar değişik de olsa vitamin denen bu bileşiklere ihtiyaç duyar. Fakat her canlı farktı bileşiklerin sentezini yapabildiğinden, birisi için vitamin olan bir bileşik diğeri için olmayabilir. Örneğin C vitamini yalnız, insanlar, maymunlar ve kobaylar için vitamin olmasına karşın; diğer hayvanlarda sentez edilebildiğinden dolayı vitamin değildir. İnsan tarafından sentez edilebilen kolesterol, böcekler İçin vitamindir. Böcekler yalnız kolesterol ve B vitaminine ihtiyaç duyarlar. Bu durumda vitaminin canlı tarafından sentezlenmemesi ve mutlaka dışarıdan alınması gereklidir.

Hücre metabolizması için gerekli olan vitaminlerin bazı özellikleri şunlardır:

 • Sindirime uğramaz {Doğrudan kana geçerler).
 • Hücre zarlarından geçer.
 • Enerji elde etmek amacıyla kullanılmaz.
 • Doğal besin kaynaklarında bulunurlar ve organizmaya bu yolla alınır.
 • Büyük bölümü biyokimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimlerin yapısına katılarak enzimlerin koenzim kısımlarını oluşturur.
 • Bitkiler ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilir; ancak insanlar bunları dışarıdan hazır olarak alırlar.
 • Vitaminler gereken miktarın altında veya üzerinde alındıklarında, metabolizma faaliyetlerinde bozukluklar meydana gelir.
 • Hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin daha dirençli olmasını sağlar.
 • Vitaminler kolaylıkla bozulabilen maddelerdir. Özellikle, ısı, ışık, oksijen, ağır metaller gibi maddelerle temas ettiklerinde bozulabilir.

Vitaminler; yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bu sınıflandırma beslenmede önemli bir yer tutar.

 1. A) Yağda Çözünen Vitaminler

A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitamin grubunu oluşturur. Fazla alınmaları durumunda organizmada depo edilir. Depo edildiklerinden dolayı eksiklik belirtileri daha geç ortaya çıkar.

A Vitamini: Genellikle provitamin halinde alınır. Karaciğerde (kupfer hücrelerinde) A vitaminine dönüştürülür. Provitamin (ß-Karoten) yeşil bitkilerden alınır. Vücutta değiştiğinde her bir provitamin molekülü iki molekül A vitamini oluşturur.

A vitamini vücudun büyümesi için gereklidir. Bunun yanında epitel hücrelerinin, enfeksiyonlara karşı ıslak derili kısımlarının korunmasında; böbrek, safra kesesi ve sidik kesesi taşlarının oluşumuna karşı; derinin keratinleşmesine karşı etkili olduğu gibi; bilinen en önemli görevi görme pigmentlerinin yapısına katılmasıdır. Yokluğunda ya da yetersizliğinde, gözde önemli bozukluklar ortaya çıkar. Gece körlüğü, iltihaplanmalar, buna bağlı olarak göz küresinde bozukluklar görülür. Göz yaşı salgısı azalır. Gündüz mavi ve san renkler birbirinden iyi ayırt edilemez. Geceleri tavuk karası denilen hastalık, salgı bezlerinde özellikle sperma ana hücrelerinde gerileme, ağız kenarlarında çatlama, midede HCI salgısında azalma ve çeşitli bağırsak iltihaplanmaları görülebilir.

Fazla miktarda alındığında toksik etkilerinin yanında, zayıflama, saç dökülmesi, halsizlik, iştahsızlık gibi durumlara neden olur.

D Vitamini: D vitaminin ön maddesi (ProvitaminD), bitkisel ve hayvansal besinlerle vücuda atar. Bu ön madde vücudumuzda güneşin UV ışınlan ile D vitaminine dönüştürülür. Ayrıca bu vitamin balık yağı, tereyağı, kaymak, yumurta gibi besinlerle de vücuda alınabilir. D vitamini kalsiyum ve fosforun emilmesini ve kemiklerde depolanmasını sağlar. Gereksinimden az alındığında vücuttaki kalsiyum/fosfor dengesi bozulacağından kemiklerde ve dişlerde yumuşama meydana gelir. Bu durum çocuklarda raşitizm, erişkinlerde osteomalazi denilen anormalliklere neden olur.

Bağırsaklarda kalsiyum emilimini düzenler. Hamilelik ve gelişme sırasında bu vitamine

ihtiyaç fazladır. Yaş ilerledikçe D vitaminine olan ihtiyaç azalır. Ayrıca yaşanılan coğrafik konuma göre de D vitamini gereksinimi değişir. Örneğin kuzey ülkelerinde mor ötesi ışınlar zayıf olduğundan alınacak D vitamini miktarının fazla olması gerekir. D vitamini gereğinden fazla alındığında Özellikle çocuklarda kusma, halsizlik, deride kurulaşma, çok su içme, kan basıncında yükselme ve yumuşak dokularda kireçlenme ortaya çıkar. Böbrek taşlarının oluşma ihtimali artar. Sentezlenen fazla D vitamini karaciğerde depo edilir.

E Vitamini: Isıya karşı dayanıklıdır. Pişirilme sırasında bozulmaz. Hava ve mor ötesi ışınlardan etkilenir.

Özellikle bitki tohumlarından elde edilen yağlarda bulunur. Mısır ve buğday Özü yağı başta olmak üzere fıstık, susam yağlarında, ette, karaciğerde, kasta az da olsa meyvelerde bulunur. E vitamini (A vitamini ile birlikte) büyümede etkilidir. Bu, kümes hayvanlarının yiyeceklerine eklenir. Oksidasyonları azalttığından hücrelerin ömrü uzar. Hatta E vitamini eklenen hayvanların eti ve sütü daha geç bozulur.

Farelerle yapılan deneylerde, farelere normalden az verildiğinde bu canlılarda yavru düşürme gözlenmiştir. E vitamini yokluğunun ya da yetersizliğinin en önemli belirtileri hipofiz ve eşeysel bezlerde görülür. Plasentanın ve döllenmenin oluşmasında, teslislesin ve yumurtalıkların gelişmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle yetersizliği kısırlığa neden olur. Ayrıca eksikliğine bağlı olarak özellikle hayvanların rahim kası ile diğer kaslarında bozulmaya neden olur.

K Vitamini: Yeşil bitkilerde, kırmızı kestanede, ısırganda, bitkisel yağlarda ve omurgalıların karaciğerinde bol miktarda bulunur. Ayrıca insanda, kalın bağırsaklarda yaşayan bakterilerce de sentezlenir. K vitamini karaciğerde depolanır. Işıkta yapısı bozulur. K vitamini kanın pıhtılaşmasında rol oynayan protrombinin karaciğerde sentezlenmesini sağlayan bir vitamindir. Eksikliğinde insanda, köpekte, sıçanda kanın pıhtılaşmasında gecikme ya da hiç pıhtılaşmama durumu ortaya çıkar. Yeni doğan çocukların karaciğerinde bulunmadığından (depolanmadığından) herhangi bir kanama durumunda ciddi tehlikelere yol açabilir.

 1. B) Suda Çözünen Vitaminler

B ve C grubu vitaminleri suda çözünen vitaminleri oluşturur. Her gün ihtiyaç kadar vücuda alınmalıdır. Suda eridiklerinden fazlası idrarla vücuttan atılır. Vücutta depolanmazlar. B grubu vitaminler çoğunlukla tahılların kabuklarında ve mayalarda (bira mayası) bulunur. B grubuna bağlı vitaminler birçok önemli enzimin koenzim kısmını oluşturur. Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında düzenleyici görev yaparlar.

B1 Vitamini (Tiamin): B, vitamini özel bir proteine bağlanmış olarak karboksilaz enziminin yapısına katılır. Karboksilaz, karbonhidratların organizmada yıkımında büyük rol oynar. Ayrıca B1 vitamini iştah açar, mide ve bağırsak işlevlerini artırır, sinir sisteminin normal çalışmasını sağlar.

Yetersizliğinde yorgunluk, iştahsızlık, dirençsizlik, sinir sisteminde bozukluklar, aşın uyuma, sinir iltihapları, ruhsal bozukluklar meydana gelir. Ayrıca B, vitamini eksikliğine bağlı olarak kas ve sinir zayıflaması denilen beriberi hastalığı meydana gelir. B1 vitamini en çok tahılların kabuklarında bulunur.

B2 Vitamini (Riboflavin): Büyüme ve gelişmede etkili bir vitamindir. Doğal olarak tohumların embriyo kısmı, sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ve tahıllarda bulunur. B2 vitamini birçok enzimin yardımcı grubunu oluşturur, özellikle karbonhidrat oksidasyonunda görev alan koenzimlerden flavin mononükleotit (FMN) ve nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD) yapısını oluşturun Demir emilimini kolaylaştırır. Görmede rol oynar.

Normalden az alındığında, göz korneasında kanlanma ve görme bozuklukları, dilde yaralanmalar ve mukoza kurumasına neden olur. Ayrıca eksikliği sinir sistemi bozukluklarına da neden olur. Bunların dışında B2 vitamini eksikliği kansızlığa, deride kırmızı lekelere, pul pul dökülmelere ve tırnak kırılmalarına da yol açar.

B5 Vitamini (Nîkotinamid): PP faktörü olarak da tanımlanan bu vitamin organizmada en çok alyuvarlarda bulunur. Karaciğer ve böbrek de bu vitamin bakımından zengindir. NAD ve NADP’nin yardımcı grubunu oluşturur. Dolayısı ile karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında aktif rol oynar. Hidrojen taşıyıcısı olarak görev yapar.

Normalden az alındığında pellegra denilen hastalığa neden olur. Pellegra, deride ve mukozada iltihaplar, dil yaralan, güneş gören deri kısımlarında koyulaşma şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. B5 vitamini, mide ve bağırsak bozuklukları, ruhsal dengesizlikler, anemi, bunama gibi anormalliklere de neden olur.

B6 Vitamini (Pridoksin): Amino asitlerin sentezlenmesini sağlayan enzimlerin koenzimi olarak görev yapar. Normalden az alındığında hayvanlarda gelişme yavaşlar. Ayrıca deri iltihaplanmaları, kas krampları ve kansızlık gibi durumlara da neden otur. Bira mayasında ve pirinç kabuğunda bol bulunur.

B12 Vitamini (Kobalamin): Yalnız mikroorganizmalar tarafından sentezlenir. Özellikle toprakta yaşayan bakteriler tarafından sentez edildikten sonra bitkilere daha sonra da beslenme yoluyla hayvanlara geçer. B12 vitamini bağırsak bakterileri tarafından da sentezlenir. Büyük bölümü dışkı ile dışarı atılır. Kana geçen bölümü ise dalak, karaciğer, kalp ve iskelet kaslarında belirli bir süre tutulur.

B12 vitamini kemik iliği üzerinde uyarıcı etki yaparak alyuvar oluşumunu hızlandırır. Bu nedenle normalden az alındığında kansızlık, dilde paslanma ve kızarma görülür. Ayrıca eksikliğine bağlı olarak sindirim bozuklukları ve sinir sistemi bozuklukları görülür.

C vitamini (Askorbikasit): C vitamini suda kolay, alkolde zor çözünen kristaller halindedir. Tadı ekşidir. Eritildiğinde havada ve ışıkta çabuk bozulur.

Yaşayan tüm canlı bünyelerinde, özellikle kırmızı ve yeşil biberde, kuşburnu, turunçgillerin çoğunda, sebzelerde, et ve sütte bulunur. Askorbikasit hücre metabolizmasında H taşımada kullanıldığından enzimlerin büyük yardımcısıdır. Hücre metabolizmasında aktivatör olarak görev aldığından yaşam için vazgeçilmezdir. Zehirlerin etkisini yok etmede, hücre arası maddenin oluşumunda (mukopolisakkarit, kollajen gibi), yaraların iyileşmesinde, kansızlıkta, alyuvarların olgunlaşmasında ve hemoglobinin oluşumunda önemli rot oynar.

Normalden az alındığında damar duvarlarındaki hücreler bozularak jelatin gibi bir hal alır ve kanın kılcallardan sızmasına neden olur. Hücreler arası madde zamanla kaybolur. Dolayısı ile ilk olarak diş etlerinde kanamalar meydana gelir. Klinikte bu şekildeki kanamaya skorbüt denir.

Bir önceki yazımız olan Ygs Coğrafya; Nem ve Yağış başlıklı makalemizde nem ve yağış ve ygs coğrafya konu anlatımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM