• DOLAR
  3,0824
  % 0,7254
 • EURO
  3,3550
  % 0,2435
 • ALTIN
  125,5655
  % 0,1177
 • BIST
  78.844
  % -0,5158
Ygs Coğrafya; İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık

Ygs Coğrafya; İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık

Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler Güneş ışınlarının geliş açısı (Enlem, Günün saatleri, Mevsimler, Eğim ve Bakı) Güneşlenme süresi Yükselti Rüzgârlar Atmosferdeki nem miktarı Kara ve denizlerin dağılışı Okyanus akıntıları Bitki örtüsü Güneş ışınlarının geliş açısı Güneş ışınları dik geldiğinde daha çok ısıtır. Çünkü Güneş ışınları; Atmosferde daha kısa yol alır. Atmosferde tutulma oranı azalır, Daha dar […]

Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler

 • Güneş ışınlarının geliş açısı (Enlem, Günün saatleri, Mevsimler, Eğim ve Bakı)
 • Güneşlenme süresi
 • Yükselti
 • Rüzgârlar
 • Atmosferdeki nem miktarı
 • Kara ve denizlerin dağılışı
 • Okyanus akıntıları
 • Bitki örtüsü
 1. Güneş ışınlarının geliş açısı
 • Güneş ışınları dik geldiğinde daha çok ısıtır. Çünkü Güneş ışınları;
 • Atmosferde daha kısa yol alır.
 • Atmosferde tutulma oranı azalır,
 • Daha dar bir yüzeyi ısıtır.

ygs-cografya-sicaklik (1)

 1. Enlem (Dünya’nın Şekil)

Ekvator’dan kutuplara gidildikçe ışınlar eğik geldiğinden sıcaklık azalır.

Ekvator ve kutuplar arasında yani kuzey güney yönlü sıcaklık değişmeleri enlemle ilgilidir.

Sıcaklıkla Enlem İlişkisine Örnekler

 • Kutuplardan soğuk Ekvatordan sıcak rüzgârlar eser.
 • Denizlerin tuzluluğu kutuplara doğru azalı
 • Kalıcı kar sınırı Ekvator’dan kutuplara doğru düşer. Bu sınır Ekvator’da 5000 metre iken, kutuplarda 0 metredir. Ormanın üst sınırı kutuplara doğru azalır.
 • Bitki örtüsü Ekvator’dan kutuplara doğru yayvan yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı ormanlar şeklinde sıralanır.

Enlemle Sıcaklık İlişkisine Ters Düşen örnekler

 • Kuzeybatı Avrupa kıyıları Orta Avrupa kıyılarından daha sıcaktır.
 • Kışın Ordu, Kayseri’den daha sıcaktır.
 • En düşük sıcaklıklara Kutup Noktasında değil, kutba yakın karaların iç kesimlerinde rastlanır.
 • Kuzey güney kıyaslaması yapılırken Ekvator’a yakın olan yerlerin sıcak olması gerekirken daha soğuk olması enleme ters düşer. 

ygs-cografya-sicaklik (2)

 1. Mevsimler (Eksen Eğikliği, Yıllık Hareket)

Yıl içinde Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliği, Güneş ışınlannın yere değme açısını değiştirir. Böylece sıcaklık yıl içinde farklı olur. Kuzey Yarım Kürede yaz yaşanırken, Güney Yarım Kürede kış mevsimi yaşanır.

Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde en sıcak aylar zıttır. Bu durum eksenin eğikliğine bağlıdır. Ayrıca ışınlar 21 Haziran’da dik geldiği halde en sıcak ayın temmuz olması ısı birikimiyle ilgilidir. Işınlar 21 Aralıkta en eğik gelir. Isı kaybından dolayı ocak en soğuk aydır. Mart ve eylülde ışınlar aynı açıyla geldiği halde eylül daha sıcaktır. Çünkü yazdan çıkılmıştır.

 1. Günün Saatleri (Dünya’mn Günlük Hareketi)

Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak Güneş ışınlarının yere değme açısı gün içinde değişir. Buna bağlı olarak sıcaklıklar gün içinde değişir.

Günün en sıcak vakti; 13.00 – 14.00’dır.

Nedeni; ısı birikiminin olmasıdır.

Günün en soğuk vakti; Sabah güneş doğmadan öncedir. Nedeni; ısı kaybının olmasıdır.

 1. Yerşekillerinin Eğim ve Baskısı

Herhangi bir yerin Güneş’e göre konumuna bakı denir. Kuzey Yarım Kürede güney yamaç, Güney Yarım Kürede ise kuzey yamaç güneşe dönük olduğundan daha sıcaktır. Yandaki şekilde X noktası Y noktasından daha sıcaktır.

NOT:

Yengeç ve Oğlak Dönencesi’nin arasın­da kalan dağların güneşe bakan yamaç­tan yıl içinde değişir.

 1. Güneşlenme Süresi

Güneşlenme süresi uzadıkça atmosferde ısı birikimi artacağından sıcaklık da artar. Kutup bölgelerinde Güneş 6 ay batmadığı halde sıcaklık düşüktür. Çünkü ışınlar eğik açıyla gelir.

 1. Yükselti

Yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1°C azalır. Bu durum troposferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısın­masından kaynaklanır. 

Yükselti ile Sıcaklık İlişkisine Örnekler

 • Dağlarda kalıcı karlar oluşur.
 • Yükseldikçe ürün çeşidi değişir.
 • Aynı tarım ürünü daha geç olgunlaşır.
 • Yağışlar kar biçiminde olur.
 • Aynı enlemde farklı sıcaklıklara rastlanır. Bu durum sıcaklıkla enlem ilişkisine ters düşer. Örneğin, Doğu Anadolu’daki iller yüksek olduğundan, İç Anadolu’dakilerden daha soğuktur.
 • Dağlarda bitkiler yayvan yapraklı, iğne yapraklı ağaçlar şeklinde kuşaklar oluşturur.
 1. Atmosferdeki Nem Miktarı

Nem (su buharı) aşırı ısınmayı ve soğumayı engelleyerek günlük ve Yandaki tabloda verilen yıllık sıcaklık farklarına bakılarak kentlerin nem miktarları hakkında yorum yapılabilir.

I.Kent Temmuz 35 derece Ocak 0 derece

II.Kent Temmuz 24 derece Ocak 6 derece

I.kentte sıcaklık farkı, 35 – 0 = 35°C tur.

II.kentte sıcaklık farkı, 24 – 6 = 18°C tur.

I.kentte nem az olduğundan fark fazladır (karasal).

II.kentte nem miktarı daha fazladır (denizel).

 1. Kara ve Denizlerin Isı Özelliği

Karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve çabuk soğur.

Kara ve denizlerin farklı ısınmasının sonuçları:

 • Yazın aynı enlemdeki karalar denizlerden daha sıcaktır.
 • Denizden gelen rüzgârlar yazın serinletici, kışın ılıtıcı etki yapar.
 • Devirli olarak esen meltem ve muson rüzgârlarının oluşmasına neden olur.
 • İzoterm (eşsıcaklık) eğrileri düzgün uzanmaz, sapmaya uğrarlar.

NOT:

Kuzey Yarım Kürede karaların oranı Güney Yarım Küreden daha

Bu durum Kuzey Yarım Kürede;

 • Yıllık sıcaklık ortalamasının daha yüksek olmasına,
 • Yıllık sıcaklık farkının daha fazla olmasına,
 • İzotermlerdeki sapmaların daha fazla olmasına,
 • Sıcak kuşağın ve ılıman kuşağın daha geniş olmasına yol açar.
 1. Rüzgarlar
 2. a) Enlem:

Her iki Yarım Kürede Ekvator’dan gelen rüzgârlar sı­caklığı artırırken, kutuplardan gelenler sıcaklığı azaltır.

 1. b) Kara ve Denizlerin Isı Özelliği:

Karadan gelen rüzgârlar yazın sıcaklığı arttırırken kışın azaltırlar.

Denizden gelen rüzgârlar yazın serinletici, kışın ılıtıcı etki yaparlar.

 1. Okyanus Akıntıları

Okyanus akıntıları aynı enlemdeki kıyılarda sıcaklıkların farklı olmasına, izoterm eğrilerinin sapmasına yol açarlar.

Örneğin; İngiltere kıyıları aynı enlemdeki Kanada’nın doğu kıyılarından daha ılımandır. Nedeni, İngiltere kıyılarından Gulf Stream sıcak su akıntısının, Kanada kıyılarından Labrador soğuk su akıntısının geçmesidir.

Sıcak Akıntılar

 • Gulf Stram
 • Brezilya
 • Alaska
 • Madagaskar
 • Kuroşivo

Soğuk Akıntılar

 • Labrador
 • Kanarya
 • Kaliforniya
 • Peru
 • Benguelia
 • Oyaşivo
 1. Bitki Örtüsü

Sıcaklığı en az etkileyen faktörlerdendir. Ormanlık alanlarda nem fazla olduğundan çevresine göre sıcaklık değişimi daha az olur.

Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında;

 • Güneş ışınlarının yere değme açısı,
 • Eksenin eğikliği etkilidir.

Sıcaklık iklim kuşaklarının oluşmasında;

 • Dünya’nın şekli,
 • Kara ve denizlerin dağılışı,
 • Okyanus akıntıları,
 • Genel hava dolaşımı etkilidir.
 • Örneğin; sıcak ve ılıman kuşak Kuzey Yarım Kürede daha geniştir. Nedeni; karaların daha fazla olmasıdır.

Sıcaklık Hesaplamaları

Her 200 m’de sıcaklık 1°C değişir. Sıcaklık hesaplanırken yükselti 200 m’ye bölünür. Deniz seviyesine iniliyorsa sıcaklık artırılır, yükseklere çıkılıyorsa sıcaklık azaltılır.

 1. Sıcaklığı Deniz Seviyesine İndirgeme

SORU

2400 metre yükseltideki gözlem evinde sıcaklık 3°C tur. Bu gözlem evinin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç derecedir?

2400 / 200 = 12°C

Deniz seviyesine inildiğinde sıcaklık artacağından, 3 + 12°C = 15°C olur.

 1. Gerçek Sıcaklık Bulma

SORU

2000 metre yükseltideki bir kentin deniz seviyesindeki sıcaklığı 15°C tur. Bu kentin gerçek sıcak¬lığı kaç derece olur?

2000 / 200 = 10°C

Yükseldikçe sıcaklık azalacağından kentin sıcaklığı 15-10 = 5°C olur.

 1. Yükselti Bulma

SORU

Bir kentin gerçek sıcaklığı 4°C, deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı 10°C tur. Kentin yükseltisi kaç metredir?

Sıcaklık farkı,

10-4 = 6°C olur.

200 metrede sıcaklık 1°C değişir.

6°C luk değişme; 6 x 200 = 1200 metrede olur.

İZOTERM HARİTALARI   |

Eş sıcaklık eğrilerine izoterm denir. İzoterm haritaları gerçek izoterm haritaları ve indirgenmiş izoterm haritaları olmak üzere ikiye ayrılır:

 1. Gerçek İzoterm Haritaları

Yeryüzünde ölçülen sıcaklık değerleri ile hazırlanan haritalardır. Bu haritalarda daha çok yükselti, karasallık, nem miktarı sıcaklığı etkiler.

 1. İndirgenmiş İzoterm Haritaları

Her yerin deniz seviyesinde olduğu kabul edilerek oluşturulan haritalardır. Bu haritalarda yükseltilerin etkisi ortadan kalkmıştır. Sıcaklıkların dağılımında enlem daha etkilidir.

NOT

Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark o yerin yükseltisini verir. Bir yer ne kadar yüksekse fark o kadar fazladır. Bu fark Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla, Marmara Bölgesi’nde en azdır.

Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası (İndirgenmiş)

 • Sıcaklıklar kutuplara doğru azalmaktadır. (Enlem)
 • İzotermler düzgün uzanmazlar. (Kara ve denizlerin dağılışı, okyanus aktıntıları)
 • Kuzey Yarım Kürede sıcaklık ortalaması daha yüksek (30°C) ve izotermler daha düzensizdir. (Karaların fazla olması)
 • Güney Yarım Kürede izotermler daha düzenlidir. (Okyanusların fazla olması)

Dünya Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Haritası (İndirgenmiş)             

 • En sıcak yerler Oğlak Dönencesi’ndeki karaların içindedir. (Işınların geliş açısı, nem azlığı)
 • En düşük sıcaklıklar Kuzey Kutbuna yakın karaların (Sibirya, Kanada) iç kısımlarında görülür. (Enlem, karasallık)
 • Kuzey Yarım Kürede izoterm eğrileri daha düzensiz uzanırlar. (Karaların fazlalığı, okyanus akıntıları)
 • Kuzey Yarım Kürede izoterm eğrileri okyanuslarda kuzeye, karalarda güneye sapar (Okyanusların karalardan daha sıcak olması).

Dünya Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Haritası (İndirgenmiş)

 • En yüksek sıcaklıklar Yengeç Dönencesi’ndeki karaların iç kesimlerindedir. (Işınların dik gelmesi, nem azlığı )
 • Sıcaklıklar Güney kutbunda en düşüktür. (Enlem)

Bir önceki yazımız olan Ygs Coğrafya; İklim Bilgisi, Atmosferin Katmanları başlıklı makalemizde Atmosferin Katmanları ve Ygs Coğrafya; İklim Bilgisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

1 Yorum

 1. Merhaba sitenizde kaynak önerileri var.Fakat bazı dersler için kaynak önerileri yok.Benim edebiyat coğrafya tarih felsefe için de kaynak önerilerine ihtiyacım var.Yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.

Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM